Polityka Prywatności

Jakie informacje przechowujemy?
Przechowujemy informacje podane przy rejestracji na stronie oraz wypełnianiu formularzy.
Podczas składania zamówienia lub rejestracji na Stronie Internetowej, w stosownych przypadkach, użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego: imienia, adresu e-mail lub numeru telefonu. Użytkownik ma również prawo do korzystania z naszej strony anonimowo.

Do czego wykorzystujemy informacje?
Każda informacja, jaką pozyskamy od użytkownika, może być wykorzystana w następujący sposób:

 • w celu poprawy obsługi użytkowników (uzyskane informacje pomagają nam efektywnie reagować na zgłoszenia serwisowe klientów oraz potrzebne wsparcie),
 • do przetwarzania transakcji (dane użytkowników, zarówno publiczne jak i prywatne, nie podlegają sprzedaży, wymianie, transferowi, nie będą przekazane innej firmie w celu innym niż dostarczenie zakupionego produktu bądź obsługa zgłoszenia serwisowego),
 • w celu administrowania akcjami promocyjnymi, badaniami lub innymi funkcjonalnościami strony,
 • w celu wysyłki cyklicznych e-maili - adres e-mailowy podany w procesie zamówienia może być użyty w celu przesyłania informacji i aktualizacji dotyczących zamówienia oraz informacji dotyczących powiązanych produktów lub usług informatycznych, itp..

Uwaga: W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania kolejnych wiadomości, postępuj zgodnie z instrukcją zamieszczoną w dolnej części każdego e-maila.

Jak chronimy informacje?
Stosujemy wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji użytkowników, przy składaniu zamówienia lub wprowadzaniu, potwierdzaniu lub przeglądaniu danych osobowych. Proponujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone poufne informacje kredytowe są przekazywane za pośrednictwem protokołu SSL (Secure Socket Layer) a następnie szyfrowane do bazy danych operatora bramki płatności, do której dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione, posiadające specjalne zezwolenie na dostęp do takiego systemu, i które są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji.
Po transakcji dane osobowe (numery kart kredytowych, numery ubezpieczenia, itp.) nie będą przechowywane na naszych serwerach.

Czy używamy plików Cookies?
Tak, cookies to małe pliki, które strona bądź usługodawca zapisuje na twardym dysku komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej (po wyrażeniu zgody), które umożliwiają systemowi strony bądź usługodawcy rozpoznanie danej przeglądarki, uchwycenie i zapamiętanie pewnych informacji.
Używamy plików Cookies żeby zrozumieć i zachować preferencje użytkowników dla potrzeb przyszłych wizyt. Zbieramy również dane zbiorowe, dotyczące aktywności na stronie, tak aby w przyszłości móc zaoferować lepsze rozwiązania i narzędzia. Możemy korzystać z usług innych dostawców w celu lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników, odwiedzających naszą stronę. Dostawcy takich usług nie posiadają praw do wykorzystania informacji uzyskanych za naszym pośrednictwem, w celach innych niż pomoc w prowadzeniu i ulepszaniu naszej działalności.

Czy ujawniamy jakiekolwiek informacje stronom trzecim?
Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy danych identyfikacyjnych żadnemu zewnętrznemu podmiotowi. Nie dotyczy to zaufanych podmiotów, które asystują nam w zarządzaniu stroną, prowadzeniu działalności lub obsłudze użytkowników – podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności danych, które zostaną im przekazane. Możemy ujawnić dane użytkownika jeśli uznamy, że jest to konieczne w celu przestrzegania prawa, egzekwowania zasad obowiązujących na stronie, jak również ochronie praw, własności i bezpieczeństwa Operatora oraz innych podmiotów. Dane nie będące danymi osobowymi podmiotów odwiedzających naszą stronę mogą być dostarczane innym podmiotom w celach marketingowych, reklamowych bądź innych.

California Online Privacy Protection Act
Ponieważ cenimy prywatność użytkowników podjęliśmy wszelkie środki aby działać zgodnie z California Online Privacy Protection Act. W związku z tym nie będziemy rozpowszechniać danych osobowych bez zgody użytkownika.
W ramach California Online Privacy Protection Act wszyscy użytkownicy korzystający ze Strony Internetowej mogą w dowolnym momencie wprowadzać zmiany dotyczące swoich danych, logując się do serwisu i przechodząc do zakładki „Profil Użytkownika” .

Childrens Online Privacy Protection Act
By spełnić wymogi COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), nie przechowujemy informacji dotyczących osób poniżej 13 roku życia. Nasza strona, produkty i usługi są skierowane do osób powyżej 13 roku życia.

Polityka Prywatności Online
Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie informacji zebranych przez Stronę Internetową, nie dotyczy informacji zdobytych drogą offline.

Zgoda
Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Zmiany w polityce prywatności
W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu informacja o dokonanej zmianie zostanie zamieszczona na Stronie Internetowej.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Skontaktuj się z nami
Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z niniejszym Regulaminem prosimy o kontakt pod adresem e-mail: contact@orbizer.com